Logo

Vol nieuwe energie het najaar in

Vol nieuwe energie het najaar in

25 augustus 2022

Na het succes van ons congres en een warme zomer maken we ons weer op voor een mooi najaar van 2022. Ik hoop van harte dat u genoten heeft van het mooie weer en de vrije tijd die u had. Ik in ieder geval wel. Vol nieuwe energie start ik aan een najaar met de LVV, waarin een aantal stevige thema’s op de agenda staan.

Ledenraad
Allereerst staan de verkiezingen van de ledenraad voor de deur. Alle LVV-leden hebben een lijst ontvangen met kandidaten die zich beschikbaar stellen om lid te worden van de ledenraad van de LVV. De kandidaten in de lijst stellen zich voor en voor het stemmen wordt ook hun motivatie om lid te worden van de ledenraad nog toegevoegd. Op basis van deze informatie hopen we dat u een goede keus kunt maken. Waar we eerder in het proces nog spraken over vertegenwoordiging uit de kamers is tijdens de laatste ALV besloten dat we dat los moesten laten, omdat er te weinig kandidaten beschikbaar waren uit de diverse doelgroepen. Bij de volgende verkiezingen kijken we of we dit concept alsnog kunnen doorvoeren.

Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen
Waar ook de vaart goed in zit, is de oprichting van de Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen. De gesprekken met de notaris worden gevoerd en het bestuur ligt vast. Ronald Baars is de voorzitter, Gerda Arends de secretaris en Edwin van Gerwen de penningmeester. Omdat deze stichting een afgeleide is van de LVV hebben twee leden van het huidige bestuur zitting in dit bestuur. Op deze wijze houden we de lijnen met het kenniscentrum kort.

Wetsvoorstel
Deze maand staat het wetsvoorstel voor de verplichting van de vertrouwenspersoon op de agenda van de Tweede Kamer. We hebben er heel goede hoop op dat die wet erdoor gaat komen. Zeker gezien de commotie in het voorjaar en de uitspraken die diverse partijen hebben gedaan over de vertrouwenspersonen.

Daar waar de combi vpo en vpi bij ons als LVV heel gewoon is, is het helaas niet gelukt om ook de vpi in het wetsvoorstel mee te nemen. Dit wetsvoorstel loopt namelijk al vanaf 2019 en er toen was nog geen sprake van de vp (combi vpo en vpi). Als we dit hadden willen aanpassen, moesten we helemaal opnieuw het proces in en daar hadden we, gezien het vele werk wat is verricht door Groen Links en de LVV, geen zin in. Jaren hard werk weggooien, zagen we niet zitten. Laat eerst de verplichting van de vpo maar realiteit zijn, dan komt de vpi vanzelf wel. Ook gezien het feit dat er zo langzamerhand nog amper gescheiden functies bestaan; wat een mooie ontwikkeling is. Samen met het Huis van Klokkenluiders gaan we kijken hoe we de verplichting van de vpi alsnog in de wet kunnen laten opnemen..

Ledengroei
Wat de enorme aandacht voor omgangsvormen ons als LVV vooral gebracht heeft is...: heel veel nieuwe leden! Ons ledenaantal groeit zichtbaar per week. Op dit moment heeft de LVV 2182 leden en dat is een ongekende groei in een korte tijd. Ik ben daar heel trots op en ik hoop u met mij.

Vertrouwenspersoon voor LVV-leden

Een vraag die het bestuur al enige tijd bezig hield was: moeten wij als LVV ook een vertrouwenspersoon aanstellen voor onze leden? Het antwoord is ‘ja’. ‘Maar hoe dan?’ was de volgende vraag. Het voornemen van het bestuur is om een pool met vp’s aan te stellen, waaruit dan door de melder een keuze gemaakt kan worden. Dus eigenlijk zoals ze het in veel organisaties doen. We gaan dit voornemen binnen het bestuur verder uitwerken en houden u natuurlijk op de hoogte.

Heidag
Binnenkort heeft het bestuur weer een heidag waarin het jaarplan en de begroting 2023 op de agenda staan, naast een brainstorm over de toekomstvisie van de LVV. Ik zal u later meenemen in wat hier zoal is uitgekomen.

Voor nu een fijne start zo na de zomer en wellicht tot ergens in dit najaar.

Inge te Brake
Voorzitter LVV