Logo

De verkiezing van de ledenraad is gestart!

De verkiezing van de ledenraad is gestart!

29 september 2022

Als het goed is, heeft u allemaal een uitnodiging ontvangen om te stemmen op een lid voor de ledenraad. Ik weet inmiddels dat velen van u al gestemd hebben, maar we hebben nog lang niet alle stemmen van iedereen binnen. Dat maakt ook dat iedereen gisteren weer een herinneringsmail heeft ontvangen. Beste mensen maak gebruik van de mogelijkheid om te stemmen! Het gaat immers over u als lid en wat de gekozen leden straks voor u kunnen betekenen.

Zodra de stemronde achter de rug is, presenteren we u zo spoedig mogelijk de samenstelling van onze eerste LVV-ledenraad met een foto en een korte biografie van de leden. Dan weet u wie u kunt benaderen als u een vraag heeft of iets met hen wilt bespreken. Als bestuur is onze eerste vergadering met de ledenraad in november. Dat is dus al snel en daar verheug ik me zeer op.

Op 9 november staat er ook weer een online bijeenkomst voor nieuwe leden op de agenda en op 17 november een uitzending van “Koffietijd met Inge!”. Ik hoop u bij een of beide sessies te ontmoeten.

Wat zeker niet onvermeld mag blijven, is dat uitgerekend vandaag - 29 september - in de Tweede Kamer de behandeling van het wetsvoorstel van GroenLinks over de verplichting van de vertrouwenspersoon zou worden behandeld. Dit is echter verschoven naar volgende week en wel op 7 oktober. . Wij hebben er goede hoop op dat de wet zonder enige aarzeling wordt aangenomen en dan kunnen we toch echt spreken van een mijlpaal in de geschiedenis van het bestaan van de vertrouwenspersoon (sinds begin jaren 80). Zodra bekend is wat de uitslag is, kunt u dat lezen op onze website.

Verder kwam het bestuur vorige week samen tijdens haar jaarlijkse heidag. Bestuur in columnIk kan u vertellen dat daar hard gewerkt is aan het beleidsplan voor 2023, de begroting voor 2023 en andere thema’s waarmee het bestuur puzzelt, zoals de enorme toename van de werkzaamheden voor zowel het bestuur als de verenigingsmanager van de LVV sinds dit voorjaar, en hoe we daar in de toekomst mee om moeten gaan. Daarnaast hebben we gebrainstormd over het toelaten van alleen gecertificeerde vertrouwenspersonen als leden van de LVV, de Balanced Scorecard van dit jaar doorgenomen, de prioriteiten en doelen van de Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen vastgesteld en de invulling bepaald van de subsidie die is verstrekt voor het toetreden van de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) tot de LVV. En het zal u niet verbazen dat we ook de samenwerking in het bestuur en het besturen door het bestuur met elkaar hebben geëvalueerd.. Kortom, het waren stevige en mooie uren met elkaar, waarmee we vol energie weer door kunnen gaan met ons werk voor u als lid van onze vereniging. Tijdens onze eerste vergadering met de ledenraad zullen verschillende van de besproken zaken zeker aan de orde komen.

Zoals ik u in mijn vorige column al aangaf heeft de enorme aandacht voor omgangsvormen ons als LVV vooral heel veel nieuwe leden opgeleverd. Op dit moment zijn we de 2250 leden al gepasseerd. En ik denk dat we met de nieuwe wetgeving in de hand alleen nog maar meer gaan groeien. Ik ben daar heel trots op en ik hoop u met mij.

Een vraag die het bestuur al enige tijd bezig hield was: moeten wij als LVV ook een vertrouwenspersoon aanstellen voor onze leden? Het antwoord is JA. De nadere invulling staat nog ter discussie, maar ik hou u op de hoogte.

Wat wel vaststaat is, dat we ons LVV-congres in 2023 organiseren op 1 juni. Zet de datum  alvast in uw agenda. Integriteit is het thema van deze dag. Het hoe, wat en waar, dat gaat u uiteraard nog van ons horen.

Ik wens u een goede maand toe!

Inge te Brake