Logo

2023 start met veel media aandacht voor vertrouwenspersonen

2023 start met veel media aandacht voor vertrouwenspersonen

26 januari 2023

In de eerste plaats wens ik u nog een fantastisch 2023. Fantastisch in de zin van dat u gezond blijft en uw werk als vertrouwenspersoon met heel veel plezier blijft doen!

Afscheid verenigingsmanager Edith Terschegget

Wij zijn het LVV-jaar gestart met het afscheid van Edith Terschegget, sinds 2014 onze verenigingsmanager, met wie we als bestuur heel veel jaren met heel veel plezier hebben samengewerkt. Tijdens haar afscheid heb ik ook benoemd dat de LVV zonder Edith nooit zo ver was gekomen en professioneel nooit zo nadrukkelijk was gegroeid. Zij heeft zich met hart en ziel ingezet voor onze vereniging en ons naar een hoger plan getild. Vanaf deze plek maak ik dan ook graag nogmaals gebruik van de mogelijkheid om haar van harte te bedanken voor haar tomeloze inzet en energie voor onze vereniging. Op haar afscheidsreceptie ontving Edith een grote bos bloemen van de LVV en benoemden we haar tot verdienstelijk 'Ongecertificeerd LVV lid'. 

Inge en Edith afscheid     Certificaat Edith

Verderop in de nieuwsbrief heeft Edith zelf nog een afscheidswoord geschreven. Het ga je goed Edith!

En Edith zou Edith niet zijn als ze gezorgd zou hebben voor een goede opvolger. Heleen van Holten wordt de nieuwe verenigingsmanager van de LVV. Ik heb inmiddels kennis met haar gemaakt en ik denk dat Heleen een hele goeie opvolger van Edith is. Ik heb er vertrouwen in dat dit goed komt.

Veel media aandacht voor vertrouwenspersonen

De aandacht in de media voor vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen & integriteit in 2022 was op alle fronten overweldigend. Dat zal u zeker niet ontgaan zijn. Maar ook de afgelopen weken was er voldoende aandacht voor u als vertrouwenspersonen en de LVV. Immers regeringscommissaris  Mariëtte Hamer heeft het Nationaal Actieprogramma Seksueel Geweld en Seksuele Intimidatie voorgelegd aan de tweede kamer. Lees dat eens op uw gemak door, u vindt deze op onze website. En ik wil blijven benadrukken dat het, hoewel dit programma in eerste instantie alleen spreekt over seksuele intimidatie en niet over de andere vormen, voor Mariëtte Hamer en haar team echt wel gaat om de verbreding naar alle omgangsvormen. De regering heeft haar echter aangesteld voor dit smalle deel, vandaar deze naam aan dit programma.

Het andere deel wat de aandacht kreeg was de op handen zijnde behandeling van de Arbowet, waarin de verplichting voor de vertrouwenspersoon wordt gerealiseerd. Ook hierover heeft Mariëtte Hamer een stevige brief aan de tweede kamer gestuurd om het belang daarvan onder de aandacht te brengen van de Kamerleden. Helaas heb ik afgelopen maandag te horen gekregen dat de behandeling van deze wet is uitgesteld naar 8 februari in plaats van 25 januari. Dat hebben wij met elkaar niet in de hand. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat uitstel in dit geval geen afstel gaat worden!

Wat voor u misschien niet direct zichtbaar is, maar wat zeker gebeurt is dat de LVV en Mariëtte Hamer nauw in verbinding staan met elkaar als het gaat over inhoud, publiciteit en ondersteuning. We denken met elkaar mee, versterken elkaar en waar nodig helpen we elkaar.

Ledenraad

Onze eerste vergadering van de Ledenraad zit er inmiddels op. Er is een mooi collectief aan deelnemers van de ledenraad ontstaan waar veel potentie in zit. Elkaar gaan ontdekken als bestuur en Ledenraad staat ons nu te doen, om uiteindelijk met elkaar de goede dingen voor u als leden te kunnen realiseren. We hebben onder andere afgesproken dat de Ledenraad een eigen plek krijgt op de website, waar vandaan zij u rechtstreeks op de hoogte kunnen houden van hun nieuws en ontwikkelingen.

LVV-Jaarcongres 2023

Als het goed is heeft u Inmiddels de save the date voor ons congres op 1 juni 2023 ontvangen. Zet hem alvast in uw agenda en weet dat ik u die dag heel graag persoonlijk van harte welkom heet! Het thema integriteit zal u niet verwonderen, want inmiddels is daar het afgelopen jaar al zoveel over geschreven en gedacht dat wij het van belang vinden u allen mee te nemen in de Foto Inge Columnnieuwe ontwikkelingen op dat pad. De nieuwe wet huis voor klokkenluiders en de ontwikkelingen in het veld vragen om een verdieping voor vertrouwenspersonen en daar willen we u graag in betrekken. 

Voor nu wens ik u een goede start van het jaar en tot snel weer.

Hartelijke groet,

Inge te Brake
Voorzitter LVV