Logo

LVV Jaarcongres nú al bijna volgeboekt!

LVV Jaarcongres nú al bijna volgeboekt!

23 februari 2023

Alweer een maand voorbij en wat vliegt de tijd! Vorig jaar zaten we eind januari midden in de hectiek van BOOS, the Voice en alles wat daar nog op volgde in de loop van 2022. Met als gevolg veel publiciteit voor de LVV en de vertrouwenspersonen.

Wetsvoorstel verplichting vertrouwenspersoon
Ook dit jaar begonnen we met publiciteit voor de LVV. Immers de op handen zijnde behandeling van de Arbowet, met daarin de verplichting voor de vertrouwenspersoon voor bedrijven, stond op stapel. Wij stuurden vóór de behandeling van de wet in de kamer begin februari nog een brief aan alle leden van de Tweede Kamer, met het verzoek om toch vooral het wetsvoorstel te ondersteunen. En ook Mariette Hamer stuurde een stevige brief aan de Tweede Kamer om het belang daarvan onder de aandacht te brengen van de Kamerleden.

Ik heb meegekeken en geluisterd naar de behandeling van de wet in de Tweede Kamer. Er was een positieve beleving te constateren bij de aanwezige Kamerleden en men ziet het belang van de verandering in de wet. De VVD en twee kleine partijen zijn tegen de verandering in de wet, en dat is jammer. Ook zijn er nog de nodige vragen gesteld, die wij op verzoek van SWZ mede beantwoord hebben. In de tweede ronde op 23 februari komen er mogelijk nog weer nieuwe vragen en daarna volgt de stemming. De datum van stemming is nog niet bekend, maar volgt vaak vrij snel na de tweede ronde. Via de website houden we u op de hoogte.

Verdubbeling aantal opgeleide vertrouwenspersonen
Wat u misschien al vermoedde, gezien alle ontwikkelingen in 2022, geven de opleidingsbureaus die onze geaccrediteerde basisopleidingen voor vertrouwenspersonen verzorgen aan dat ze in 2022 een verdubbeling hebben gezien van het aantal opgeleide vertrouwenspersonen in vergelijking met de jaren ervoor. En ik denk eerlijk gezegd dat we dat in 2023 ook nog wel gaan zien.

Certificering via Hobéon SKO
Zoals u weet, heeft Hobéon SKO alle registratie rondom uw certificering overgenomen. De mogelijkheid van het uploaden van uw documenten bij Hobéon SKO voor her-certificering laat nog even op zich wachten. Hobéon SKO verwacht dit binnen enkele weken gereed te hebben. Alle LVV-leden ontvangen dan per e-mail een registratienummer waarmee men kan inloggen in een persoonlijke omgeving. Hier kunt u de documenten uploaden die nodig zijn voor uw hercertificering. Documenten die u eerder in BOX heeft geüpload zijn hier ook in te vinden. Er wordt rekening gehouden met vertrouwenspersonen wiens certificering zeer binnenkort afloopt. Dus nog even geduld, ik heb er alle vertrouwen dat dit goed komt.

LVV Jaarcongres over integriteit
Momenteel werk ik samen met de congresmanager aan het finetunen van het LVV Jaarcongres op 1 juni  “Integriteit, doen wat je zegt en zeggen wat je doet.”  
Nog voordat we een officiële oproep hebben gedaan voor inschrijven hebben zich al 417 mensen aangemeld voor dit congres. Daarmee komen we al dicht in de buurt van het maximale aantal van 500 deelnemers, en dat is natuurlijk fantastisch. We gaan er weer voor zorgen dat we een congres neerzetten waar u veel informatie kunt ophalen, naast elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek zijn over integriteit.

Vacature vertrouwenspersoon voor de LVV 
In deze nieuwsbrief vindt u ook de oproep voor een vertrouwenspersoon voor de LVV. Eind 2022 namen we het besluit om een vertrouwenspersoon aan te stellen voor onze vereniging. Immers iedereen die betrokken is bij de LVV moet in onderhavige gevallen ook bij een vertrouwenspersoon terecht kunnen. In de nieuwsbrief leest u meer over het profiel en de procedure.
Is dit iets voor u, en voldoet u aan de eisen? Dan bent u meer dan welkom om te reageren!

In het verlengde van deze vacature kan ik u vertellen dat er momenteel door 2 externe juristen en een van onze bestuursleden gewerkt wordt aan een nieuwe klachtenprocedure. Deze was echt aan een update Foto Inge Columntoe. Daarnaast hebben we drie nieuwe kandidaten gevonden voor onze klachtencommissie. De commissie onderzoekt klachten die zij ontvangen over het niet goed, of zelfs fout functioneren van onze leden.

Dit alles vraagt ook om aanpassingen in de statuten. Zodra alles in kannen en kruiken is, en de Ledenraad akkoord is met de voorgedragen leden, maken wij dit ook aan u bekend.

Hartelijke groet,
Inge te Brake
Voorzitter LVV