Logo

Wetsvoorstel naar volgende fase

Wetsvoorstel naar volgende fase

30 maart 2023

Het begint nu toch wel een beetje spannend te worden als het gaat om de wetgeving tot het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon voor bedrijven. Op 23 februari was de tweede ronde vragen in de Tweede Kamer en voor wie het niet gevolgd heeft, de naam en de activiteiten van de LVV kwamen veelvuldig voorbij als het ging om opleiden, certificeren en registeren. U kunt alles nog eens nalezen in deze nieuwsbrief. Het is allemaal mooi, maar daarmee is de wet er nog niet door. Wanneer de stemming over de wet volgt, is op dit moment nog niet bekend. Houd onze website in de gaten, want als wij meer weten, dan horen jullie het uiteraard ook!

Jaarcongres volgeboekt

Het LVV Jaarcongres op 1 juni 'Integriteit, doen wat je zegt en zeggen wat je doet.' is helemaal volgeboekt!!! Wat een geweldig nieuws. Ik word echt heel blij van deze enorme belangstelling voor ons congres. Dat geeft aan dat we onze functie als  vertrouwenspersoon heel serieus nemen en ons graag verder willen ontwikkelen en vakgenoten willen ontmoeten. Intussen slijpen we nog wat aan de inhoudelijke kant van het programma. Op wat kleine dingen na, staat dit al als een huis. Antoine Peters is onze dagvoorzitter en Edgar Kassing, hoogleraar aan Neijenrode, geeft een lezing over integriteit. We sluiten de dag weer spectaculair af, deze keer met spreker en illusionist Jochem Nooyen, die ons meeneemt in een wonderlijke wereld vol magie, verhalen en inzichten over de mens. 

Stand van (diverse) zaken

Elf leden van de LVV hebben gereageerd op de vacature van vertrouwenspersoon voor de LVV. Dat is een mooie score! Op korte termijn maken we naar aanleiding van de motivaties en cv’s een eerste selectie, die we uitnodigen voor een gesprek met twee bestuursleden. Op basis van deze gesprekken maken we een voorlopige keuze, waarna twee andere bestuursleden een tweede gesprek voeren. Daarna volgt de definitieve keuze, en stellen we de LVV-vertrouwenspersoon graag aan jullie voor.

Een externe expert doet momenteel een laatste inhoudelijke check op de nieuwe klachtenprocedure. Zodra dit is afgerond en de Ledenraad akkoord is met de voorgedragen leden, maken wij dit ook aan jullie bekend. 

De kascommissie, te weten Theo de Bruyn en Ingrid Nauta, hebben het bestuur van de LVV décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid van 2022. Een bedankje aan beiden is hier op zijn plaats! Tijdens de vergadering in mei zal het gevoerde beleid ook nog ter goedkeuring worden aangeboden aan de Ledenraad.

Het jaarverslag van 2022 is zo goed als afgerond en het bestuur zal daar volgende week in de bestuursvergadering haar goedkeuring aan geven. De LVV-leden krijgen de digitale versie van het jaarverslag toegezonden zodra deze beschikbaar is. Tijdens het congres van de LVV ligt er een hard copy voor iedereen klaar.

NOS Sport

En daar waar we wat de pers betreft dachten dat we inmiddels wel weer in een wat rustiger vaarwater zouden komen, bleek toch niets minder waar. Toen duidelijk werd dat er wat aan de hand was bij NOS sport kwam de pers weer veelvuldig bij ons over de lijn. Waar het kon hebben we meegewerkt, maar neem van mij aan dat we ook diverse malen nee hebben gezegd omdat men nadrukkelijk met ons wilde ingaan op casuïstiek. Iets wat niet aan ons is om daar iets van te vinden. Mijn uitspraak over dat ik vond dat de hoofdredactie moest opstappen heeft de gemoederen flink bezig gehouden. Ook daarin ging ik niet in op individuele casussen, maar wilde vooral een lans breken voor Foto Inge Columnde slachtoffers wiens grenzen waren overschreden, en voorkomen dat zij het gevoel zouden krijgen dat naar buiten treden weer niet tot actie zou leiden. Gelukkig voor hen is dat uiteindelijk wel gebeurd!

Voor nu wens ik u een goede lentemaand toe.

Hartelijke groet,
Inge te Brake
Voorzitter LVV.