Logo

Veel bedrijvigheid in april

Veel bedrijvigheid in april

26 april 2023

In april was er weer veel bedrijvigheid binnen de LVV. Het bestuur en de individuele bestuursleden hebben een keur aan activiteiten opgepakt om ervoor te zorgen dat de LVV steeds professioneler wordt en in de belangstelling blijft. Uitgangspunt daarbij is steeds de Balance Scorekaart 2023.

Om u een kijkje te geven in ons werk som ik een paar activiteiten op:

  • Bezoeken opleiders
  • Realiseren van het nieuwe certificeringsbureau
  • Ontwikkeling kenniscentrum (SKV)
  • Realiseren samenwerking examenbureau
  • Samenwerking Stichting School en Veiligheid vernieuwen
  • Onderzoeken en afronden opnemen clientvertrouwenspersonen in de LVV
  • Nieuwe klachtenregeling en klachtencommissie
  • Organisatie LVV jaarcongres
  • Contacten met pers en regeringscommissaris, ledenraad, adviesraad enzovoort

Daarnaast speelt ons nog steeds de wet verplichtstelling vertrouwenspersonen voor bedrijven parten. Het ziet ernaar uit dat de volgende overlegvergadering in de Tweede Kamer op 25 mei plaatsvindt. En het lijkt erop dat er haast gemaakt wordt om dit nog voor de zomer af te ronden. Laten we het hopen!

Waar ik u eerder berichtte dat we in onderhandeling waren met het ministerie van VWS en de club van cliëntenvertrouwenspersonen (CVP) om te bezien in hoeverre de LVV de mogelijkheid biedt om de CVP een aparte plek in onze kamer Zorg te geven, heeft de LVV besloten deze onderhandelingen te stoppen vanwege onverenigbaarheid van uitgangspunten. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie daarover.

De SKV (Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen) heeft de afgelopen periode heel veel tijd en energie gestopt in de zoektocht naar een goed examenbureau. Daarin is men geslaagd en momenteel wordt de wijze waarop het landelijk examen vertrouwenspersoon moet worden uitgevoerd verder uitgewerkt. Een hele serieuze en nauwkeurige klus, die de nodige inspanningen vraagt van het bestuur van de SKV.

En als laatste wil ik natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan dat het programma van het LVV jaarcongres inmiddels staat als een huis. Dat we vol zitten (met 500 deelnemers) wist u al. Een dezer dagen ontvangt u de uitnodiging thuis met daarin aan u de keuze voor de workshops. In deze nieuwsbrief verklappen we alvast welke workshops er op het programma staan.

Foto Inge ColumnIk verheug me erop u weer te ontmoeten.

Voor nu wens ik u allen een mooie meimaand en mocht u nog een vakantie in het verschiet hebben dan ook een goede tijd gewenst.

Hartelijke groet,
Inge te Brake
Voorzitter LVV.