Logo

De eerste stap is gezet!

De eerste stap is gezet!

25 mei 2023

Afgelopen dinsdag 23 mei stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met het Initiatiefwetsvoorstel van Maatoug tot verplichtingstelling van een vertrouwenspersoon. Dat wij als LVV-bestuur, en velen met ons, daar heel blij mee zijn zal jullie duidelijk zijn. 

Enige jaren werken, leuren en sleuren hebben hun vruchten afgeworpen en daar zijn we met name Groen Links in de persoon van Meike Hellevoort heel dankbaar voor. De eerste stap is gezet! Maar we zijn er nog niet: In Tweede Kamer stemden VVD, PVV, FVD, JA21, SGP, BBB en Groep Van Haga tegen het voorstel. Iets wat ons in de volgende stap nog wel eens parten kan gaan spelen, omdat er sprake was van een nipte meerderheid in de Tweede Kamer. De volgende stap is dat de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 20 juni 2023 de procedure bespreekt en dat het proces van daaruit verder gaat. Hoe, daar kan ik nu nog niets over zeggen, maar ik hou u op de hoogte.

Volgende week wordt de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd. Het idee leeft nu, om daarna met name de Eerste Kamer leden van de VVD en de BBB te benaderen sen met hen in gesprek te gaan voor een toelichting. Want nogmaals: de eerste stap is gezet, maar we zijn er nog niet!

LVV Jaarcongres
Nog een week en dan zitten we met zo’n 500 leden op het congres van de LVV! Ik heb er heel veel zin in en kijk ook echt uit naar de ontmoetingen van die dag, en wat de sprekers en workshopleiders met ons gaan delen over integriteit in relatie tot hun werk. Daarnaast kijk ik ook enorm uit naar de afronding van de middag. Ik verklap niets, maar ik kan u nu al vertellen dat dit een geweldige afsluiting wordt.

Landelijk Examen Vertrouwenspersoon
Het bestuur van de SKV (Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen) is heel druk met het realiseren van het Landelijk Examen Vertrouwenspersoon. Simpeler gezegd dan gauw gedaan! Daar komt echt nog heel wat bij kijken. De bedoeling is dat dit vanaf 1 januari 2024 zijn beslag gaat vinden. Maar er moet nog wel wat water door de zee. Ik weet zeker dat dit goed komt, juist doordat zij er zo hard aan trekken. Mogelijk leest u in de volgende nieuwsbrief berichtgeving van de SKV hierover.

Vergadering Ledenraad
Vorige week was de tweede vergadering van de ledenraad (LR) met het bestuur van de LVV.
Met een volle agenda en veel zaken om te beslissen. De voorzitter van de LR, PeteR Clark, vatte het na afloop mooi samenvatte: “Een vergadering in goede sfeer met resultaten”. Het bestuur en de ledenraad zijn samen onderweg om het goede te doen voor u als lid van de LVV.

Vertrouwenspersoon voor LVV-leden
Eerder vertelde ik u al van het voornemen om voor onze leden een vertrouwenspersoon aan te stellen. Er is in februari een vacature uitgezet en een aantal kandidaten hebben zich hiervoor aangemeld. De procedure is inmiddels afgerond en ik ben blij te kunnen melden dat Sonja Jansen en Sabah Nhass door het bestuur van de LVV zijn aangesteld als de vertrouwenspersonen voor de leden van de LVV. We hebben bewust twee personen aangesteld, want net als voor organisaties vinden wij het ook voor onze leden van belang dat zij een keuze hebben uit twee vertrouwenspersonen. Sonja en Sabah zullen zichzelf binnenkort voorstellen op de website, en ook hun bereikbaarheid kenbaar maken.

Handreikingen
Ik denk dat u allemaal wel iets heeft meegekregen van de Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Een handreiking, die op initiatief van Mariette Hamer en haar mensen tot stand is gekomen, en waar verder aan gewerkt gaat worden om hem te vervolmaken. Als LVV sluiten we daarbij aan en dat is mooi, want op die manier kunnen we kennis die er in huis is over de diverse mogelijkheden om te komen tot goede aanpakken in organisaties, verder brengen.

Foto Inge ColumnIk verheug me erop u te zien bij het LVV Jaarcongres en als dat niet het geval is, dan wens ik u voor nu een mooie werkmaand en op naar de vakantieperiode.

Hartelijke groet,
Inge te Brake
Voorzitter LVV.