Logo

Veel bedrijvigheid in de zomerperiode

Veel bedrijvigheid in de zomerperiode

31 augustus 2023

Wat fijn dat we elkaar hier na de zomerperiode weer ‘spreken’.Ik hoop dat u een goede zomer heeft gehad en/of heeft kunnen genieten van een heerlijke vakantie. Het bestuur van de LVV heeft in de zomer niet stil gezeten. In tegendeel er is heel hard gewerkt, harder dan ooit in voorgaande zomers. 


Ikzelf heb bijvoorbeeld 3 ministeries bezocht en een gesprek gehad met SZW over de status van de huidige onderzoeken over omgangsvormen en integriteit, en wat zij daar als ministerie in te adviseren hebben. Mariette Hamer en haar mensen heb ik gesproken over diezelfde onderzoeken om te kijken wat er passend gaat worden in haar advies ter bevordering van de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ook hebben we  de definitieve aanstelling van de twee  vertrouwenspersonen voor de LVV, Sabah Nhass en Carolien Reinking gerealiseerd. Verderop in de nieuwsbrief stellen zij zichzelf uitgebreid aan u voor.

Radio en kranten waren mijn deel, maar ook allerhande ontwikkelingen binnen de SKV (Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen) en het landelijk examen voor vertrouwenspersonen speelden parten.

Over de SKV gesproken: het bestuur van de SKV maakt, onder grote tijdsdruk, mooie vorderingen om het landelijk examen voor vertrouwenspersonen op 1 januari 2024 gerealiseerd te krijgen. Daarbij worden ze bijgestaan door een professioneel examenbureau. Ook de opleidingsbureaus zijn betrokken bij dit proces en leverden mooie bijdragen, onder andere  in de vorm van eindtermen, examenvragen en casuïstiek. Lees verderop meer details in het artikel van de SKV. En wat er gepaard gaat met deze wijzigingen is een forse aanpassing van de statuten. Ik kan u vertellen dat daar heel wat werkuurtjes inzitten van diverse mensen, want ook deze wijzigingen moeten voor het eind van dit jaar klaar zijn en goedgekeurd worden door de Ledenraad.

Inmiddels hebben we de evaluatie van het congres 2023 ook achter ons. Er is een hele mooie score van gemiddeld een 8,2 uitgekomen. De feedback die we van u hebben gekregen nemen we serieus en nemen we mee voor het volgende jaar.

Deze week kwamen we alweer bij elkaar met de jubileum/congrescommissie voor 2024. Dat wordt een bijzonder jaar, want in juni 2024 bestaat de LVV 25 jaar! Dat gaan we vieren tijdens het congres en in het jaar na dato met allerhande bijzondere activiteiten waar u als lid aan deel kunt nemen of tot u kunt nemen. In de volgende nieuwsbrief vertel ik  meer over de opzet van het geheel.

Als verrassing kunnen we u melden dat we onlangs ons 3000e lid verwelkomd hebben. We wisten natuurlijk wel dat dat dit jaar zou gaan gebeuren, maar niet al in juni. Dus in de zomervakantie toog ik naar Rotterdam om daar ons 3000e lid persoonlijk te verwelkomen. Lees maar mee in deze nieuwsbrief.

Foto Inge ColumnEr valt weer zoveel moois te lezen in deze nieuwsbrief.
Voor nu wens ik u een mooie start voor dit najaar.

Hartelijke groet,
Inge te Brake
Voorzitter LVV