Logo

We bereiden ons voor op de pieken in Q4

We bereiden ons voor op de pieken in Q4

26 september 2023

Waar uw bestuur in de zomer heel druk is geweest om stukken voor te bereiden en die te bediscussiëren met de ledenraad ten behoeve van besluitvorming, zitten we op dit moment een beetje in de luwte. Het werk gaat in een gestaag tempo door en we bereiden ons voor op de pieken in het vierde kwartaal. Er lopen een aantal trajecten, zoals de implementatie van het landelijk examen per 1 januari 2024. Leest u de artikelen mee want dit heeft mogelijk ook impact op uw situatie.

Begin Q4 gaat het bestuur in ‘retraite’. Tijdens deze heisessie zullen we de inrichting en de strategie van de LVV voor de komende jaren bespreken en natuurlijk ons gezamenlijke lustrumjaar in 2024. De vereniging is erg hard gegroeid het afgelopen half jaar en we gaan werken aan het behouden en verder verhogen van de kwaliteit van de vereniging en het ledenbestand. We houden u op de hoogte van de uitkomsten.

De Klachtencommissie is geïnstalleerd, voor de helpdesk maken we een afspraak zodat zij met elkaar van gedachten kunnen wisselen en natuurlijk hebben wij met onze vertrouwenspersonen voor de LVV-leden gesproken. De ledenraad zal de nieuwsbrief gebruiken om contact met u te houden en om u te informeren over de zaken waar zij mee bezig zijn. Wist u dat er de ledenraad haar eigen e-mail adres heeft waarop u rechtstreeks met hen kunt communiceren? ledenraad@lvvv.nl.

Inge Nieuwsbrief 1Verder wordt er hard gewerkt aan een project dat de vindbaarheid van de LVV vergroot door onder andere een zoekwoordenonderzoek en de daarmee gepaard gaande wijzigingen in onze social media. Overigens kunt u ook bijdragen aan de vindbaarheid door #LVV in uw sociale media zoals LinkedIn op te nemen. En heeft u al eens een LVV-TV bekeken? Het zijn zeer interessante onderwerpen.

Meer over deze onderwerpen vindt u in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier.

Hartelijke groet,
Inge te Brake
Voorzitter LVV