Logo

Alles in het teken van het examen voor vertrouwenspersonen!

Alles in het teken van het examen voor vertrouwenspersonen!

24 oktober 2023

In de vorige column sprak ik al over het pieken in het vierde kwartaal. Nou, dat pieken is aan alle kanten aan de orde. Er lopen diverse trajecten, die allemaal te maken hebben met de implementatie van het landelijk examen per 1 januari 2024. Wat te denken van het realiseren van nieuwe statuten, een aangepast huishoudelijk reglement, een nieuwe certificeringsregeling, een toetsingsreglement, maar ook het meedenken en meewerken met het examenbureau aan de toetstermen voor de beide examens en het aandragen van de casussen. 


En zo kan ik nog wel even doorgaan. Niemand, maar dan ook echt niemand van het bestuur van de LVV en van de SKV is deze afgelopen maand niet betrokken geweest bij het realiseren van al die veranderingen.

Als lid heeft u inmiddels ook veel informatie gehad via de geplaatste artikelen op de website en de mail van vorige week aan u persoonlijk over wat de veranderingen allemaal inhouden. Ook hebben de opleidingsbureaus hun derde nieuwsbrief al ontvangen, om ook hen mee te blijven nemen in hetgeen er zoal passeert en wat dit voor hen betekent.

En we zijn er nog niet. Als eerste staat nu op 3 november de vergadering met de Ledenraad op de agenda, waarbij we van hen voor diverse eerder genoemde documenten de goedkeuring moeten krijgen. Ook de leden van de Ledenraad hebben de afgelopen maand een hele fijne en mooie kritische bijdrage geleverd en extra tijd besteed aan de ingelaste informele overleggen, om zo met elkaar de definitieve stukken, die voorliggen op 3 november, te realiseren. We houden u op de hoogte van de stappen die we de komende 2 maanden nog gaan zetten.

Ik vertelde u vorige maand al dat het bestuur in ‘retraite’ ging. Begin oktober hebben we tijdens een heisessie de inrichting en de strategie van de LVV voor de komende jaren besproken, alsook de invulling van ons jubileumjaar in 2024. Ook werd de begroting stevig onder de loep genomen. Hard groeien betekent dat er meer geld binnenkomt, maar ook dat er meer werk gedaan wordt en er dus meer kosten gemaakt gaan worden. Het werken aan het behouden en verder verhogen van de kwaliteit van de vereniging en het ledenbestand is de doelstelling van de LVV, en daar blijven we ons op focussen.

Inmiddels heeft u gezien dat de Ledenraad de vorige nieuwsbrief gebruikte om u te informeren over de zaken waar zij mee bezig is. Dat zal een blijvend item zijn in de nieuwsbrief. En weet u dat de Ledenraad haar eigen e-mail adres heeft waarop u rechtstreeks met hen kunt communiceren? ledenraad@lvvv.nl.

Wat u inmiddels ook wel gemerkt zult hebben, is dat we het ledenbestand van de leden hebben dichtgezet. Voor de derde keer in een korte tijd werden we geconfronteerd met een partij die de adressen van onze leden gebruikt heeft voor commerciële doeleinden. Iets waar wij als bestuur absoluut niet onze goedkeuring aan geven. Immers u mag van ons verwachten dat wij bewaken dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Dat vraagt de AVG ook van ons. De betrokken partij is hier door ons op aangesproken en onderneemt acties om zaken terug te draaien. Intussen zijn wij met de automatisering aan het onderzoeken op welke wijze we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Zodra dat gerealiseerd is laten wij u dat weten en kunt u weer bij de namen in het ledenbestand.

Inge Nieuwsbrief 1Binnenkort zitten we met interne en externe partners om de tafel om te kijken naar de invulling van het jubileumcongres en de rest van het jubileumjaar. Ik zal de volgende keer een tipje van de sluier oplichten. Overigens is de datum van het congres al bekend: 6 juni 2024. Blok dit alvast in uw agenda en meldt u aan zodra de inschrijving is geopend.

En als laatste neem ik u nog even mee naar “Koffietijd met Inge”, welke we op 16 november om 10.00 uur weer gaan realiseren. Aan de koffie met drie specialisten over de vraag 'Is onderzoek laten doen wel een toereikend middel voor leidinggevenden, met betrekking tot casuïstiek?'. Ik heb er zin in! Bent u er ook (digitaal) bij? Verderop in de nieuwsbrief vindt u de aankondiging over “Koffietijd met Inge”. 

Ik “zie“ u graag op 16 november, en anders tot later weer!

Hartelijke groet,
Inge te Brake
Voorzitter LVV