Logo

Al die veranderingen!

Al die veranderingen!

30 november 2023

In de column van oktober vertelde ik al uitgebreid waar we stonden in het proces naar het landelijk examen toe en wat ons nog te doen stond. Inmiddels hebben we flink wat meters gemaakt en heel wat zaken gerealiseerd. De nieuwe statuten, een aangepast huishoudelijk reglement, een nieuwe certificeringsregeling en een toetsingsreglement hebben (bijna) het akkoord gekregen van de Ledenraad en daarmee worden ze begin december gepasseerd bij de notaris.


Ik kan u vertellen dat dit proces niet alleen een proces van grote inspanningen van velen is geweest, maar dat het ook een enorm beslag heeft gelegd op zowel de leden van de ledenraad als het bestuur als het gaat om de energie van mensen, overleg en aanpassingen tot in de details.

Ook aan de andere kant zijn meters gemaakt en dan bedoel ik bij het examenbureau. De examenvragen liggen nu voor aan onder andere de examencommissie, en in december worden die examens door proefpersonen getest. Intussen is ook de communicatie naar de leden van start gegaan. Ieder van jullie heeft een brief ontvangen. De communicatie naar buiten krijgt in december een boost. Een monsterklus kan ik u vertellen, maar ook een mooie klus! Ik blijf u op de hoogte houden en in deze nieuwsbrief treft u weer details aan.

Fijn om u te vertellen dat de tool ‘zoek een externe vertrouwenspersoon’ ook weer actief is. Als bestuur hebben we er voor gezorgd dat we de beveiliging van uw persoonlijke gegevens nog steviger hebben gemaakt. Hiermee hopen we echt dat het oneigenlijk gebruik van uw gegevens door derden achterwege blijft. U helpt ons enorm door het ons te melden als u ontdekt dat dit niet zo is.

Verder is er een verandering aangebracht in de bereikbaarheid van de LVV. We konden niet anders dan hier serieus een goede weg in te vinden voor u. Hoe die bereikbaarheid nu geregeld is leest u verderop in de nieuwsbrief.

En wat ik ook heel fijn vind om met jullie te delen is dat we vanaf eind oktober een volledig bezette klachtencommissie hebben, bestaande uit 6 leden ( inclusief de voorzitter ) en een ambtelijk secretaris. Eerder stelden we al 3 leden en de secretaris aan uw voor. Binnenkort laten we u ook kennis maken met de andere leden.

Begin november zaten we met interne en externe partners om de tafel om te kijken naar de invulling van het jubileumcongres, het jubileumjaar en de toekomst. Daar is met behulp van een zogenaamde ‘Canvas’ methode met elkaar gekeken wat ons te doen staat en op welke creatieve manier daar invulling aan gegeven kan worden. U zult daar als eerste iets van meekrijgen als we actief gaan communiceren over het congres en het jubileumjaar en de invulling daarvan. Maak het allemaal mee zou ik zeggen. Dus vergeet niet 6 juni 2024 te blokkeren in uw agenda, want dan is ons congres en de start van het jubileumjaar.  

Tijdens “Koffietijd met Inge” op 16 november een week later tijdens de ontmoeting met nieuwe leden, merkte ik weer hoe leuk ik het vind om achter die bestuurstafel vandaan te komen en actief met u aan het werk te zijn. Dat is waar ik, en met mij alle leden van het bestuur, het voor doen: voor ú als vertrouwenspersoon.  Want zonder u was er immers geen LVV! En wat mij dan altijd weer een beetje pijn doet is afscheid nemen van mensen waar ik al zo lang en zo fijn mee heb samengewerkt. En dat is helaas nu ook het geval; Jaap Waverijn heeft besloten om per 1 januari 2024 te stoppen als penningmeester. Zijn gezondheid heeft hem doen besluiten deze keuze te maken, en dat respecteren we als bestuur uiteraard. Vanaf deze plek wil ik Jaap van harte bedanken voor zijn enorme inzet en zijn vasthoudendheid op de wijze waarop we ons geld goed besteden voor onze leden. Voordat hij kwam was de LVV financieel niet echt gezond. Jaap zijn streven was om heel gezond te worden en te blijven, en dat is goed gelukt. Dank je wel Jaap!

Terug naar die bestuurstafel, de komende maand komen nog de bijeenkomst met de adviesraad, met de mensen van Mariëtte Hamer, Het Huis bescherming Klokkenluiders, het ministerie van SZW, een kerstborrel, en nog vele andere overleggen voorbij, voordat we 1 januari kunnen zeggen: ‘alles voor het landelijk examen is rond’.

Inge Nieuwsbrief 1En even, die kerstborrel is een kerstborrel voor allen die zich om niet inzetten voor de LVV. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de leden van de Ledenraad, de mensen van de helpdesk, de deelnemers van de adviesraad, de leden van de klachtencommissie en de vertrouwenspersonen voor de LVV. Kennismaken met elkaar en even een vorm van dank je wel leek ons wel eens op zijn plaats.

Voor nu wens ik u een goede decembermaand en vóór de Kerst kom ik nog weer bij u terug met een kerstgroet en heel veel meer nieuws.

Hartelijke groet,
Inge te Brake
Voorzitter LVV