Logo

Met de feestdagen voor de deur

Met de feestdagen voor de deur

21 december 2023

Ik ben er heel trots op om te kunnen vertellen dat we vanaf 1 januari gaan starten met het landelijk examen voor vertrouwenspersonen. De statuten zijn gepasseerd bij de notaris, de laatste proefexamens zitten eraan de komen, het examenbureau is er klaar voor, net als wij allen. Verderop in de nieuwsbrief leest u nog wat meer details hierover.

Inmiddels is er ook een communicatiecampagne van start gegaan, zodat er op heel veel plekken te lezen is dat de LVV overgaat naar een landelijk examen voor vertrouwenspersonen, hoe het lidmaatschap van de LVV vorm krijgt vanaf 1  januari en wat leden moeten doen om als registervertrouwenspersoon in ons register te komen staan.

Ik moet nog even wat rechtzetten: ik noemde in de vorige nieuwsbrief dat de klachtencommissie uit 3 leden en een secretaris bestond. Dat klopt echter niet. De hele nieuwe klachtencommissie bestaat uit 5 leden en een ambtelijk secretaris. 

Op 11 december jl. zijn we weer geïnspireerd tijdens een mooie webinar. Een webinar die ik u van harte wil aanbevelen om terug te kijken als u niet heeft kunnen deelnemen. Heleen Cocu nam ons mee in de zoektocht naar de relatie vertrouwenspersoon en HRM. Een relatie die er echt toe doet en waar u zo uw voordeel mee kunt doen.
Ook voor volgend jaar hebben we weer een aantal mooie webinars op de rol staan. Webinars die speciaal voor de LVV op maat zijn gemaakt, en waar u als lid veel aan kunt hebben. Weet ook dat wij ons aanbevolen voelen om van u te horen als u een idee heeft voor een mooie webinar. Stuur een mail naar info@lvvv.nl en wij nemen graag contact met u op.

Terug naar de bestuurstafel kwamen de afgelopen maand onder andere de volgende zaken voorbij: het overleg met de mensen van Mariëtte Hamer over hun handreiking en de activiteiten die we voornemens zijn te gaan doen in 2024, waarbij uiteraard het jubileum een grote plek gaat innemen. Vanaf het congres op 6 juni 2024 gaat u maandelijks verrast worden met mooie activiteiten die u in uw rol als vertrouwenspersoon zullen ondersteunen.

De kerstborrel, die we dit jaar voor het eerst hielden was een mooie gelegenheid voor het bestuur om met allen die zich inzetten voor de LVV kennis te maken en met hen een glas te heffen op de LVV. Lees verderop in deze nieuwsbrief hoe het was. 

Inmiddels hebben we ook afscheid genomen van onze verenigingsmanager bij MOS. Heleen van Holten heeft ons een jaar lang bijgestaan, waarvoor hartelijk dank. Op de korte termijn zal Edith Terschegget (onze vorige verenigingsmanager) deze taak weer even oppakken en gaat zij Martina van den Dool inwerken als opvolger van Heleen. Ik ben blij met een dergelijk snel vervolg, want zonder een verenigingsmanager kan dit bestuur al lang niet meer.

Inge Nieuwsbrief 1En waar ik vorige week nog dacht dat we al dik 3600 leden hadden, zitten we inmiddels dicht in de buurt van de 3900 leden. Een geweldige groei dit jaar en daar kunnen we alleen maar zeer tevreden over zijn. Volgend jaar zien we verder!

Voor nu gaan we als bestuur even een weekje afstand nemen en wens ik u, namens het hele bestuur een hele mooie kersttijd en een goed begin van 2024.

Hartelijke groet,
Inge te Brake
Voorzitter LVV

Kerstgroet