Logo

Inge te Brake

Inge te Brake

Inge te BrakeInge te Brake is geboren in 1957. Na wat om­zwer­vingen door het land, belandde zij in 1975 in Den Haag om daar de politie­opleiding te volgen. Van 1975 tot 1996 werkte zij in diverse functie bij de politie in Den Haag, startend als agent op straat.

In die jaren ervoer zij regelmatig wat het was om als een van de eerste vrouwen in een mannenbolwerk te werken. Seksuele intimidatie kwam regelmatig op haar pad. In 1989 zat ze bij de eerste opleiding voor vertrouwenspersonen van de politie. Ze deed daarna wel het werk van de vertrouwenspersoon, maar een aanstelling kende men in die tijd nog niet. Haar belangstelling voor grensoverschrijdend gedrag en alles wat dat met zich mee bracht was gewekt en zou haar nooit meer loslaten. Dat maakte ook dat ze in 1996 vertrok als ploeg chef in Delft naar bureau Bezemer en Kuiper in Rotterdam.

10 jaar lang was het werk bij Bezemer en Kuiper haar leerschool om alle ins en outs over ongewenste omgangsvormen tot zich te nemen. En of dat nu ging om het ontwikkelen en geven van cursussen voor vertrouwenspersonen en leidinggevenden, klachtonderzoek doen, projectleider politie en defensie, adviseur korpschefs, alles heeft er aan bijgedragen dat ze een enorme expertise heeft ontwikkeld als het gaat om ongewenste omgangsvormen en later ook integriteitschendingen.

In 1996 is ze als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan en inmiddels al weer vele jaren zo werkzaam op het terrein van ongewenste omgangsvormen, integriteit en gedrag op de werkvloer. Naast hetgeen ze al deed is daar in de loop van de jaren extern vertrouwenspersoon omgangsvormen en integriteit, coaching van personen en teams, cultuuronderzoek en diverse andere trainingen over gedrag op het werk bij gekomen.

Overige werkzaamheden:

Onder het motto; als het goed met je gaat, kun je om niet ook iets voor anderen betekenen, werkt ze al meer dan 40 jaar als vrijwilliger voor de Vereniging Nationale Bedevaarten en gaat de laatste 20 jaar als directeur van reizen voor gehandicapten naar Lourdes.

Daarnaast is ze adviseur van de directie VNB en treedt zij op als bemiddelaar en of adviseur in zaken rondom gedrag.

Verder heeft zij in de loop van de jaren heel wat bestuursfuncties vervuld, waarbij de eerste was op 22 jarige leeftijd in het bestuur van een opvanghuis voor mishandelde vrouwen en mijn laatste aanstelling in 2014 als secretaris van de LVV.

Voor de LVV wil ze een bijdrage leveren aan het professionaliseren van de LVV, meer bekendheid geven aan de LVV en de functie van vertrouwenspersoon en er voor zorgen dat de functie van vertrouwenspersoon wordt geborgd in de wet.

Haar onuitputtelijke energie, haar kracht en haar expertise zet zij in om de LVV en haar leden verder te brengen.