Logo

Vertrouwenspersonen moeten zichtbaarder worden

Vertrouwenspersonen moeten zichtbaarder worden

11 juni 2021

Studenten en medewerkers van de Hogeschool Rotterdam weten niet altijd van het bestaan van vertrouwenspersonen, en soms voelen mensen zich niet vrij om een kritisch geluid met een vertrouwenspersoon te delen. Dit werd duidelijk in de vergadering van de centrale medezeggenschapsraad (cmr).

Op de agenda stond een initiatiefvoorstel van de cmr die onder andere aandacht vroeg voor de zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen, maar ook de beleidsnotitie Ongewenst Gedrag van de HR. Omdat die laatste notitie nog niet klaar was toen het cmr-voorstel er al lag, kon het cvb de vragen uit het voorstel meenemen.

Heeft de HR de sociale veiligheid wel op orde?

‘Wij ontvingen geluiden van mensen die zich helemaal niet vrij voelen om kritische geluiden te laten horen’, stelde cmr-lid Sjoerd van Vliet. ‘Daarom vroegen wij ons af of de HR de sociale veiligheid wel goed op orde heeft. Moet er naast vertrouwenspersonen misschien ook een ombudsman of -vrouw komen?’

Dat laatste is wellicht een volgende stap, reageerde Wijnand van den Brink namens het college van bestuur. De komst van een bezwaarcommissie Ongewenst Gedrag met daarin uitsluitend externe leden is de volgende stap. Nu telt die commissie nog alleen medewerkers van de HR.

‘Contact in dagelijkse werk onwenselijk’

De onafhankelijkheid van de vertrouwenspersonen was voor de cmr ook onderwerp van gesprek. Van Vliet: ‘Wij vinden het onwenselijk dat een vertrouwenspersoon in het dagelijks werk in contact komt met de “dader” en het “slachtoffer” van ongewenst gedrag.’

Dat hoeft niet zo te zijn, reageerde Van den Brink. ‘Je hebt de ruimte en vrijheid om een vertrouwenspersoon van een ander instituut te benaderen. Daar zetten de vertrouwenspersonen zelf ook op in, dat als ze iemand kennen, ze een collega inschakelen.’ Door de vertrouwenspersonen vanaf begin vorig jaar te laten bekostigen door de centrale dienst OeO, en niet meer door de instituten, heeft de HR ook hun onafhankelijke positie willen benadrukken.

‘Frequenter onder de aandacht brengen’

Het cvb merkte tijdens het racismedebat dat studenten en medewerkers die te maken kregen met ongewenst gedrag, de vertrouwenspersonen niet altijd weten te vinden. Van den Brink: ‘We zullen het veel frequenter onder de aandacht moeten brengen.’

De notitie van het college gaat niet slechts over onafhankelijkheid en zichtbaarheid maar ook over het professionaliseren van de vertrouwenspersonen en van leidinggevenden op de HR. Van hen wordt een voorbeeldfunctie verwacht in het realiseren van een veilige werkcultuur. Daarbij moeten ze alle meldingen serieus nemen.

‘Vertrouwenspersoon deed geen verslag van bevindingen’

Dat nog niet alles lijkt te lopen zoals het hoort, blijkt uit de constatering van cmr-lid Gusta Bouwman. Ze zegt te weten van een vertrouwenspersoon bij een instituut die (zonder vermelding van persoonlijke gegevens) geen verslag doet van zijn bevindingen. ‘Daarmee zorg je ervoor dat mensen zich niet meer tot die vertrouwenspersoon wenden.’

Geen goede zaak, vindt Van den Brink die van Bouwman graag wil horen om welk instituut het gaat. ‘Vertrouwenspersonen zijn geschoold en gecertificeerd en weten dat ze informatie moeten delen, dat verslag moeten uitbrengen over hun werkzaamheden.’

Bron: Hogeschool Rottterdam, 07-06-2021

Hogeschool rotterdam.jpeg.webp