Logo

Huis voor Klokkenluiders introduceert de IntegriteitsWijzer voor Organisaties

Huis voor Klokkenluiders introduceert de IntegriteitsWijzer voor Organisaties

7 juli 2021

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom rekent het Huis voor Klokkenluiders het ook tot zijn taak om werkgevers te ondersteunen bij het voorkomen van integriteitsschendingen en misstanden en stelt het een gratis online tool ter beschikking aan werkgevers. 

Werkt u voor een grotere organisatie en vraagt u zich af wat uw organisatie kan doen op het gebied van integriteitsmanagement? Wilt u inzicht verkrijgen in de maatregelen die daar onderdeel van uitmaken? Bent u nieuwsgierig naar wat uw organisatie kan doen om het integriteitsmanagement verder te professionaliseren? De IntegriteitsWijzer van het Huis voor Klokkenluiders helpt u hiermee verder.

De IntegriteitsWijzer is een online vragenlijst die bestaat uit 35 vragen. De vragen zijn gebaseerd op de ‘Integriteit Infrastructuur’. De Integriteit Infrastructuur voorziet in een samenhangende integriteitsbenadering die zowel geschikt is voor de overheid als voor het bedrijfsleven.

De IntegriteitsWijzer is vooral geschikt voor integriteitsfunctionarissen of compliance officers. Zij kunnen de vragenlijst zelf invullen, maar eventueel ook nog een aantal collega’s daartoe uitnodigen.

Het invullen van de vragenlijst levert een overzichtelijk integriteitsbeeld van de eigen organisatie op. De IntegriteitsWijzer biedt daarbij ook passende integriteitsmaatregelen die uw organisatie kan nemen om het integriteitsbeleid te verbeteren.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de IntegriteitsWijzer? Neem dan contact op met de afdeling Kennis & preventie via: kenniscentrum@huisvoorklokkenluiders.nl 

Open de IntegriteitsWijzer

 

Bron: Huis voor Klokkenluiders, 01-07-2021

SMA2020-7_Artikel-1_Integere-organisatie_Shutterstock_537942472-1-300x200.jpg.webp