Logo

LVV in Telegraaf: ’Baas moet lef hebben mensen aan te spreken op ongepast gedrag’

LVV in Telegraaf: ’Baas moet lef hebben mensen aan te spreken op ongepast gedrag’

8 februari 2022

Medewerkers die grensoverschrijdend gedrag vertonen? Als werkgever kun je niet langer zonder duidelijke regels. Na het schandaal bij The Voice is er nu weer het vertr

Medewerkers die grensoverschrijdend gedrag vertonen? Als werkgever kun je niet langer zonder duidelijke regels. Na het schandaal bij The Voice is er nu weer het vertrek van Marc Overmars bij Ajax wegens seksueel wangedrag. De continue aandacht voor dit onderwerp dwingt werkgevers tot actie. „Niet alleen vanwege goed werkgeverschap. Ook uit kostenoverwegingen.”

Veiligheid boven alles: werkgevers moeten hun mensen niet alleen beschermen tegen lelijke valpartijen en ander lichamelijk onheil, ook het behoeden tegen seksuele intimidatie hoort er wettelijk bij. Maar of werkgevers hun beleid op dat punt daadwerkelijk allemaal op orde hebben, betwijfelt Pascal Besselink, arbeidsrechtadvocaat bij juridisch dienstverlener Das. Bij Ajax – toch een bedrijf met dik 400 werknemers – kon voetbaldirecteur Marc Overmars langere tijd zijn gang gaan. „Grote bedrijven zullen hun protocollen beter op papier hebben staan dan een klein mkb-bedrijf”, zegt Besselink, „maar ook bij die kleintjes zal de problematiek meer aandacht krijgen.”

„Ik zie veel ondernemers die zeggen: ’Ho, even heb ik dit wel goed geregeld?’”, zegt Edith van Schie, arbeidsrechtjurist bij Xperthr. „Naast het hebben van een duidelijk protocol waarin je als werkgever afstand neemt van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is het aanstellen van een vertrouwenspersoon belangrijk. En het hebben van een klachtenprocedure en een klachtencommissie”, zegt zij. „In die protocollen moeten ook de eventuele sancties staan op het overtreden van de regels”, zegt Besselink.

Vooral belangrijk is volgens de juristen dat werkgevers hun beleid bij herhaling blijven uitdragen. „Als jou iets vervelends overkomt, waar ga je dan naartoe? Dat is meestal niet top of mind”, zegt Van Schie. De Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen pleit voor structurele aandacht. „Niet één keer per jaar ’de week tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’, maar als terugkerend onderwerp tijdens het maandelijks overleg”, vindt voorzitter Inge te Brake. „Een plan opstellen is mooi, maar zorg dat je het serieus neemt. Zorg dat de leidinggevenden binnen je bedrijf snappen wat hun rol is. Dat ze het lef in hun donder hebben om mensen ter verantwoording te roepen. Zorg dat ze een cursus krijgen zodat ze niet in de stress schieten bij een klacht.”

Veel bedrijven hebben hun werknemers de afgelopen weken per e-mail of brief geïnformeerd over hun beleid en hen opgeroepen vooral aan de bel te trekken als grenzen worden overschreden. Te Brake betwijfelt of dat echt helpt. „Mensen moeten merken dat er commitment is binnen het bedrijf om dit soort zaken goed op te pakken. Bijvoorbeeld door een goede vertrouwenspersoon aan te stellen. En niet, wat je ook vaak ziet, een collega ’die het er even bij doet’. Dan neem je het als bedrijf niet serieus.”

Imagoschade

Volgens Van Schie is het kenbaar maken van je beleid als werkgever toch zinvol. „Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag is enorm toegenomen.” Dat merkt Te Brake ook. „We hebben het heel druk. Niet alleen omdat bedrijven steeds vaker een vertrouwenspersoon in willen huren, maar ook omdat er veel meer meldingen zijn op de werkplek. Werknemers denken: misschien kan ik toch wel vertellen wat mij overkomen is.”

Of er ook meer budget wordt vrijgemaakt door bedrijven om dit onderwerp goed aan te pakken? „Ik weet wel dat veel bedrijven hun hr-afdelingen flink aan het werk hebben gezet om zaken op orde te brengen. En bestaande protocollen nog eens goed door te nemen”, zegt Van Schie. „Maar of er extra budget wordt gereserveerd, dat weet ik niet.” 

Te Brake betwijfelt het ten zeerste. „Budget is altijd een thema. Terwijl het echt zinnige uitgaven zijn. Zeker als je bedenkt wat het kost als iemand in een bedrijf uitvalt. En dan hebben we het nog niet eens over de imagoschade die ontstaat wanneer een werknemer zijn verhaal aan de grote klok hangt. Ik denk dat de schade bij Ajax enorm is.” 

Bron: Telegraaf, d.d. 07-02-2022

www.lvvv (9).nl_