Logo

CNV-onderzoek: bijna helft vrouwen wordt seksueel geïntimideerd op werkvloer

CNV-onderzoek: bijna helft vrouwen wordt seksueel geïntimideerd op werkvloer

3 juni 2024

42% van de vrouwen heeft wel eens te maken gehad met seksueel getinte opmerkingen, schunnige woorden of sissen op de werkvloer. 14% heeft te maken met aanranding op de werkvloer. 1 op de 5 vrouwen wordt seksueel geïntimideerd via de digitale weg, zoals schunnige plaatjes.

Dit blijkt uit CNV-onderzoek onder een representatieve groep van 3.000 werkenden, uitgevoerd door Maurice de Hond. Met name in kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers) ervaren werknemers bovengemiddeld veel seksuele intimidatie.

Vijf keer vaker aangerand

'Ondanks de brede aandacht voor seksuele intimidatie in de media en allerlei overheidsprogramma’s, is dit probleem nog steeds wijdverspreid op de werkvloer. Bijna de helft van de vrouwen heeft ermee te maken, veel vaker dan mannen. Vrouwen worden bijvoorbeeld vijf keer zo vaak aangerand als mannen op het werk,’ stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Kleine MKB ‘koploper’

Bij kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers) komt seksuele intimidatie het meest voor. Alle cijfers liggen hoger bij deze kleine bedrijven: meer seksueel getinte opmerkingen, meer intimidatie via de digitale weg, vaker seksuele intimidatie door de baas. ‘Deze bedrijven hebben vaak geen protocol of beleid, werkenden weten het minst vaak waar ze terecht kunnen als ze in aanraking komen met seksuele intimidatie, blijkt ook onze cijfers,’ aldus Fortuin. ‘Bovendien heerst in kleine bedrijven vaker een ‘ouwe-jongens-krentenbrood’ sfeertje: we hebben het gezellig met elkaar, je moet zo niet zeuren, het is maar een grapje. Slachtoffers zitten in deze bedrijven vaker klem dan in grote bedrijven.’

Leidinggevende

11% van de vrouwen heeft te maken (gehad) met seksuele intimidatie van de leidinggevende. ‘Dit is puur machtsmisbruik. Een leidinggevende moet een veilige werkvloer bieden. Wie seksueel geïntimideerd wordt door de leidinggevende, kan geen kant op. Er is immers sprake van een machtsverhouding. Klagen over intimidatie kan zomaar je baan kosten,’ stelt Fortuin.

Geen protocol of beleid

Bijna de helft van de organisaties heeft nog steeds geen protocol tegen seksuele intimatie, blijkt ook uit het onderzoek. Meer dan 1 op de 3 werkenden weten niet waar ze terecht kunnen als zij klachten hebben over seksuele intimidatie. Een meerderheid geeft aan dat hun werkgever geen werk maakt van het bestrijden van seksuele intimidatie. Tweederde merkt niet dat seksuele intimidatie beter bespreekbaar is op de werkvloer.

‘Hoe kleiner het bedrijf, hoe minder protocol of beleid er is. Terwijl het ontwikkelen van beleid aantoonbaar werkt, zo tonen onze nieuwe cijfers aan: grotere organisaties hebben vaker een protocol en kampen minder vaak met seksuele intimidatie. Om die reden moeten álle organisaties snel werk maken van een protocol of beleid. Hoe klein ze ook zijn.’

Dader

20 van de 3.000 respondenten geeft aan zelf dader te zijn van seksuele intimidatie. 1 persoon is hierop aangesproken door de leidinggevende, niemand heeft zijn baan hierdoor verloren. ‘Een bijzonder laag aantal, zeker als je dit afzet tegen de hoge groep die slachtoffer is van seksuele intimidatie. Blijkbaar herkennen veel daders zichzelf niet als zodanig. De groep die toegeeft dader te zijn, ondervindt daar nauwelijks consequenties van. Ook om die reden is het ontwikkelen van beleid noodzakelijk: het creëert meer bewustwording bij daders.’

Ongewenst gedrag kantoor.png