Logo

Nieuwe toelatingseis LVV & landelijk examen

Nieuwe toelatingseis LVV & certificering 2024

Sinds 1 januari 2024 is er voor sommige LVV-leden het een en ander veranderd. In het huishoudelijk reglement van de LVV is opgenomen dat LVV-leden vanaf 1 januri 2024 gecertificeerd en geregistreerd moeten zijn. Aanleiding voor deze verandering is het ontwikkelen en instellen van een landelijk examen voor de basisopleiding vertrouwenspersonen door de Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen (SKV). Voor een aantal leden die (nog) niet certificeerd zijn heeft dit consequenties. Voor leden die al wel gecertificeerd zijn veranderd er niets. 

Waarom verplicht certificeren en een landelijk examen?

Doel van deze veranderingen is het borgen en verhogen van het kwaliteitsniveau van vertrouwenspersonen. Hiervoor is onder andere de SKV opgericht. Nu is het voor de samenleving onduidelijk of een LVV-lid wél of niet gecertificeerd. Dit werkt verwarring in de hand. Wel of niet certificeren maakt namelijk echt verschil. Voor certificering moeten vertrouwenspersonen een traject met onder andere het een geaccrediteerde opleiding, volgen. Omdat LVV-leden straks allemaal gecertificeerd (moeten) zijn, is voor de samenleving duidelijk dat vertrouwenspersonen die lid zijn van de LVV aan vastgestelde kwalificaties voldoen.

Consequenties

Er zijn nogal wat variabelen die bepalen of het invoeren van een landelijk examen en verplicht certificeren consequenties heeft voor individuele LVV-leden. Er is in 2023 een stroomschema opgesteld die LVV-leden kunnen doorlopen om zo te bepalen of het hen wel of niet betreft. Ook is inzichtelijk gemaakt welke stappen er eventueel doorlopen moeten worden.

Landelijk examen

Het landelijk examen bestaat uit een theoriedeel en een mondeling. Op de website van de SKV is inzichtelijk gemaakt hoe het landelijk examen wordt vormgegeven. Ook kun je je hier direct aanmelden.

Invoering LVV-registervelogo LVV-registervertrouwenspersoon uitsnedertrouwenspersoon

Door bovengenoemde wijzigingen is vanaf 1 januari 2024 de naam LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon gewijzigd in LVV-registervertrouwenspersoon. Na certificering en registratie mogen LVV-leden deze naam inclusief het nieuwe logo voeren.

Hoe word je LVV-registervertrouwenspersoon?

Om LVV-registervertrouwenspersoon te worden moeten onderstaande 3 stappen worden doorlopen. 

3-stappenplan schema LVV-registervertrouwenspersoon zonder logo- nov 2023

Hier vindt u meer informatie en een toelichting

Vragen

Deze veranderingen roepen begrijpelijk veel vragen op. De meeste vragen zijn verzameld en opgenomen in de FAQ op deze website. Staat de vraag en het antwoord er niet tussen, stel deze dan aan ons secretariaat via e-mail: info@lvvv.nl