1. Home
  2. Bibliotheek
  3. Nieuws
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

De Wet Huis voor klokkenluiders

Graag informeren wij u middels deze brief over een nieuwe wet, de Wet Huis voor klokkenluiders.

Inleiding
De Wet Huis voor klokkenluiders is sinds 1 juli 2016 van kracht en regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden in een bedrijf of organisatie. Elke  werkgever die minstens 50 werknemers in dienst heeft, is daardoor verplicht om een dergelijke meldregeling voor misstanden te hebben.
In de meldregeling wordt onder meer vastgelegd welke vermoedens van misstanden kunnen worden gemeld, bij wie het kan worden gemeld en wat hiervoor de procedure is.

Wie telt er mee voor de verplichting van “minstens 50 werknemers”?

Er wordt aangesloten bij de in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gehanteerde term “de in de onderneming werkzame personen”. Hieronder vallen alle werknemers, ook die elders dan in eigen onderneming zijn tewerkgesteld. Voor uitzendondernemingen houdt dit in dat zowel de vaste medewerkers alsmede alle uitzendkrachten meetellen.

De uitzendkrachten die ten minste 24 maanden werkzaam zijn bij een bepaalde inlener hebben overigens een zogenoemd dubbel werknemerschap. Zij tellen dan namelijk ook mee bij de inlenende onderneming, voor de telling van 50 werknemers.

De rol van de Ondernemingsraad (OR)

De OR dient betrokken te worden bij de vaststelling van de meldregeling. Zo heeft de OR een instemmingsrecht voor het vaststellen en wijzigen van de meldregeling. Binnen flexondernemingen is er niet altijd een OR ingesteld. Meestal is onvoldoende animo bij flexwerkers daarvan de oorzaak. Dit ontslaat u echter niet van de verplichting een meldregeling te hebben.

Handige informatie

Het huis voor klokkenluiders heeft een brochure ontwikkeld waarin u de belangrijkste informatie kunt terugvinden over de meldregeling. Klik hier voor de brochure.
Het huis voor klokkenluiders heeft als voorbeeld een “Modelregeling omgaan met melden vermoeden misstand” opgesteld. Dit model biedt handvatten bij het opstellen van de eigen meldregeling. Meer informatie kunt u terugvinden op de website van het Huis van klokkenluiders.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

 
 Marco Bastian

NBBU

Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Zoek een extern vertrouwenspersoon

Wilt u maandelijks onze nieuwsbrief ontvangen?
Meld u dan hieronder aan.

* verplicht

LVV Tweets

  1. @LVV Wij zetten onze drie sponsoren vandaag in het zonnetje! Wij danken Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen #LIVP, H… https://t.co/q3dfDZHk6h
  2. @LVV Op vrijdag 22 november is het dan zover! Mis het #LVV Jubileumcongres niet en noteer deze alvast in je agenda. Them… https://t.co/Iz0XviJeE4
  3. @LVV #Pesten komt ook voor op de werkvloer, maar is helaas moeilijk te herkennen. Daarom moeten leidinggevenden erg aler… https://t.co/XAhTIP4Sn0