1. Home
  2. Bibliotheek
  3. Nieuws
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Help seksueel misbruik in de sport voorkomen

Nederland is bij de beste leerlingen van de Europese klas als het gaat over het ontwikkelen van preventiemateriaal voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Opgejaagd door de affaire-Ooms installeerde NOC*NSF eind jaren negentig gedragsregels voor sportbegeleiders en een meldpunt. Daarna volgde een toolkit met een breed spectrum aan maatregelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag op te vangen, te bestraffen en te voorkomen.

De instrumenten zijn van hoge kwaliteit en staan in internationale kringen hoog aangeschreven. Hoewel ons onderzoek naar de meldingen van seksuele intimidatie bij het meldpunt in 2012 al duidelijk maakte dat er onvoldoende informatie beschikbaar was over de interventies van de vertrouwenspersonen en over de afloop van de zaken, leidt de actualiteit er nu pas toe dat dit hiaat belicht wordt.

Dit probleem bestaat niet alleen bij het vertrouwenspunt. Ook de andere instrumenten van NOC*NSF schieten tekort als het gaat om monitoring en evaluatie. Dat bleek nogmaals uit een recente studie over gender-based violence, die we hebben uitgevoerd in alle 28 Europese lidstaten. Geen enkele van de in Nederland geïmplementeerde maatregelen is in detail opgevolgd en geëvalueerd, waardoor niemand weet of ze werken en indien ja, waarom dat zo is.

Een monitoring- en evaluatiesysteem dient vanaf de start ingebed te worden in elk preventie-initiatief. Zo'n onderzoek, opgezet vanuit een nauwe samenwerking tussen de praktijkmensen en onafhankelijke onderzoekers, levert cruciale informatie op over de kwaliteit van de maatregel en zijn implementatie. Het maakt pijnpunten zichtbaar, maar geeft ook aan wat er wel werkt. Transparantie over deze resultaten leidt tot vertrouwen bij de gebruikers en dus tot meer gebruik. Alleen zo kan NOC*NSF met verdiend zelfvertrouwen zijn dienstverlening verder vorm geven.

Ik breek een lans voor het werk dat de NOC*NSF-vertrouwenspersonen leveren. Meermaals was ik getuige van hun degelijke opleiding, begeleiding en intervisie - een wereldwijd unicum wat betreft de opvang van slachtoffers, plegers en bestuurders in de sport. Uiteraard dienen regels en procedures hun werk te sturen, maar vertrouwenswerk is bovenal maatwerk. Elke vraag, klacht, verontrusting, onthulling kent andere noden en verwachtingen. De vertrouwensrelatie is hierbij essentieel en het is de melder, niet de vertrouwenspersoon, die beslist wat er verder gebeurt. Of dit vertrouwenswerk losgekoppeld moet worden van de juridische en tuchtrechtelijke adviesfunctie kan pas besloten worden na uitvoerig onderzoek. Dat hun werk zin heeft, staat buiten kijf.

Het is nu aan NOC*NSF en zijn sportbonden om het thema niet van de agenda te laten vallen maar sportverenigingen te activeren. Het vaak gehoorde excuus: hier gebeurt dat niet, is nu immers volledig achterhaald. Het vergroten van de bekendheid van de toolkit is het belangrijkst. De nadruk leggen op educatie in plaats van repressie breekt het ijs.

De nadruk leggen op educatie in plaats van repressie breekt het ijs

Coaches zijn hierin de belangrijkste schakel. Niet zozeer omdat ze de grootste risicogroep zijn voor het plegen van grensoverschrijdend gedrag - uit recent onderzoek blijkt immers dat het niet de coaches, maar de medesporters en andere volwassenen in de vereniging zijn die het vaakst over de schreef gaan - maar omdat ze een belangrijke voorbeeld- en signaalfunctie vervullen.

Vanuit buurland België, waar zelfs het verplicht overleggen van de Verklaring omtrent Gedrag in de sport nog niet wordt overwogen, wil ik vooral leren van de moedige Nederlandse getuigenissen. Hun verhaal verdient het om niet te treuzelen met dat vlekkeloos preventiebeleid, zodat hun moed er mede toe kan leiden dat anderen dit niet overkomt.

De publieke aandacht voor seksueel misbruik in de sport is nooit groter geweest dan vandaag. Beleidsmakers moeten daarvan 'dankbaar' gebruik maken om de volgende stappen te zetten en er zo voor te zorgen dat Nederland bovenaan de Europese rangorde blijft.

Door: Tine Vertommen

Bron: Volkskrant.nl

Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Zoek een extern vertrouwenspersoon

Wilt u maandelijks onze nieuwsbrief ontvangen?
Meld u dan hieronder aan.

* verplicht

LVV Tweets

  1. @LVV Wij zetten onze drie sponsoren vandaag in het zonnetje! Wij danken Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen #LIVP, H… https://t.co/q3dfDZHk6h
  2. @LVV Op vrijdag 22 november is het dan zover! Mis het #LVV Jubileumcongres niet en noteer deze alvast in je agenda. Them… https://t.co/Iz0XviJeE4
  3. @LVV #Pesten komt ook voor op de werkvloer, maar is helaas moeilijk te herkennen. Daarom moeten leidinggevenden erg aler… https://t.co/XAhTIP4Sn0