1. Home
  2. Bibliotheek
  3. Nieuws
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Netwerk Vertrouwenspersonen Integriteit organiseert landelijke bijeenkomst

Voor de vierde maal organiseert het Netwerk Vertrouwenspersonen Integriteit een landelijke bijeenkomst.
Deze bijeenkomst zal worden gehouden op donderdagmiddag 26 oktober 2017 vanaf 12 uur bij Aedes te Den Haag en is toegankelijk voor vertrouwenspersonen (in- of extern) die werken bij of voor een woningcorporatie.

Dit jaar staat de bijeenkomst van VPI-Netwerken in het teken van werken aan je (interne) zichtbaarheid met als thema:

de Vertrouwenspersoon stevig op de kaart

Zichtbaarheid
Om jouw rol als Vertrouwenspersoon* goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat je intern bekend bent. Dat medewerkers je ‘zien’. Dat ze weten wat je doet en waarvoor ze in goed vertrouwen bij je terecht kunnen. Bewust sturen op zichtbaarheid is onderdeel van je professionaliteit en effectiviteit.

Jezelf intern zichtbaar maken is natuurlijk geen doel op zich, het is dienstbaar aan het effectief uitvoeren van je rol als Vertrouwenspersoon. Kortom, je gaat op pad om jezelf zichtbaar te maken en gaat in gesprek over jouw rol. Je vertelt jouw verhaal en haalt verhalen op.

Wat, wie en hoe?
Tijdens deze bijeenkomst nemen we het nut en de noodzaak van de Vertrouwenspersoon als basis en scherpen we onze visie over onze rol verder aan. Daar waar praktijk en formaliteit door elkaar heen lopen, zijn we ons hiervan bewust. Met deze ingrediënten focussen we op het samenstellen van ons verhaal en onze boodschap (WAT). Als de boodschap helder is brengen we met elkaar het krachtenveld in kaart en stellen we vast voor wie we van betekenis zijn en hoe we met anderen in de organisatie samenwerken en wat de wederzijdse belangen zijn (WIE). Vervolgens maken we gezamenlijk een praktisch plan de campagne om de interne dialoog vorm te geven met voor ons belangrijke spelers (HOE).

Interactieve workshop
Deze workshop wordt begeleid door drs. Hilke van Bergen, senior adviseur van de Reputatiegroep te Utrecht. Voor meer inhoudelijke informatie zie bijgevoegd programma.

Kosten
De kosten voor deelname aan de bijeenkomst bedragen € 150,= excl. BTW.

Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met:
Anneke de Graaf
Vertrouwenspersoon Integriteit
Coördinator VPI Netwerken Aedes
info@vertrouwenspersoonintegriteit.nl
06 – 10 11 85 99

Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Zoek een extern vertrouwenspersoon

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* verplicht

LVV Tweets

  1. @LVV Het aantal klachten over ongewenste omgangsvormen bij het rijk is in 2017 gedaald. Dat is opvallend, want in de jar… https://t.co/t9wSvanfVf
  2. @LVV Staatssecretaris wil geen wettelijke verplichting, maar biedt wel steun aan vertrouwenspersonen, zo blijkt uit de b… https://t.co/Du0itre31p
  3. @LVV #MeToo in de medische wereld: "Je bent kwetsbaar als coassistent", https://t.co/JXzCK2NTpE (Bron: https://t.co/GrKh1UQLix)