1. Home
  2. Bibliotheek
  3. Nieuws
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

“Sinds #METOO is het bij ons een telefonische hotline”

De telefoon staat niet stil bij de Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). ‘Gelukkig lijken werkgevers zich iets bewuster te worden van het probleem van seksuele intimidatie en pestgedrag door de #METOO-affaire.’ We spreken Inge te Brake en Gerda Arends voor ons onderzoek Ongewenst gedrag op de werkvloer.

 Te Brake en Arends zijn vertrouwenspersoon en bestuurslid van de LVV. Zij staan werknemers bij die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie. Sommige organisaties hebben zelf vertrouwenspersonen in dienst. Kleine werkgevers kiezen vaker voor externe vertrouwenspersonen waar hun werknemers kunnen aankloppen.

Drie weken zoeken

‘Een vrij groot probleem is dat vertrouwenspersonen binnen de organisatie hartstikke kwetsbaar zijn,’ vertelt Te Brake. Vertrouwenspersonen moeten zich gesteund voelen en serieus genomen door het management van een organisatie. Die moeten zorgen dat er beleid is ontwikkeld om seksuele intimidatie en pesten tegen te gaan én moeten dat beleid actief uitdragen. Je moet bijvoorbeeld al meteen op de homepage van de website alles over het beleid en vertrouwenspersonen kunnen vinden.’

 Arends: ‘Een vertrouwenspersoon moet voor medewerkers benaderbaar zijn. Soms moeten mensen drie weken zoeken voordat ze een telefoonnummer gevonden hebben en staat er niets over op de website. Het is belangrijk dat werknemers die dit overkomt in ieder geval goede begeleiding en ondersteuning krijgen.’

Angst

Ook al is er een vertrouwenspersoon, toch durven veel werknemers daar niet aan te kloppen. 

‘Mensen hebben vaak geen vertrouwen in de organisatie of in de vertrouwenspersoon.'Inge te Brake

'En als ze al een melding doen, dan durven veel melders geen klacht in te dienen bij een klachtencommissie omdat ze bang zijn voor hun carrière. Die angst zou weggenomen kunnen worden als de organisatie uitdraagt dat ze streng optreden tegen ongewenste omgangsvormen, vertelt Te Brake.

 Veel interne vertrouwenspersonen zijn ook gewoon werknemer in de organisatie. Belangrijk is dat de werkgever serieus investeert in vertrouwenspersonen. Door een opleiding hierover te volgen, maar ook door tijd en ruimte beschikbaar te stellen onder werktijd. Te Brake: ‘De vertrouwenspersoon is één van de weinigen in een organisatie die iets zinnigs kan doen bij een melding. Maar sommige vertrouwenspersonen krijgen van hun werkgever helemaal geen tijd om met een melder te praten. Dat moet dan thuis gebeuren.’

 Te Brake: ‘De positie van vertrouwenspersonen heeft sterk te maken met de top van de organisatie. Die moet het hele beleid tegen seksuele intimidatie en pesten uitdragen. Maar in de praktijk weet het management hier vaak niets van. Daar moeten zij voor opgeleid worden.’

Verbetering positie nodig

Het is geen verplichting om een vertrouwenspersoon aan te stellen. De LLV is daarom blij met de belangstelling van werkgevers voor de positie van vertrouwenspersonen, want daar valt nog veel aan te verbeteren. ‘Die verplichting zou opgenomen moeten worden in de Arbowet, de wet met regels die bijdragen aan gezond en veilig werken.’

Ook is er geen goede ontslagbescherming voor vertrouwenspersonen. Die bescherming vindt de LVV belangrijk, omdat vertrouwenspersonen hun nek moeten kunnen uitsteken voor gepeste medewerkers. En om het gedrag van daders aan te kunnen pakken, ook wanneer dat een leidinggevende is. Zolang een vertrouwenspersoon ontslag boven het hoofd hangt, is het lastig om zich hard te maken voor een veiliger werkomgeving.

Arbowet

De Arbowet verplicht werkgevers wel werknemers te beschermen tegen zogenaamde psychosociale arbeidsbelasting waaronder pesten, discriminatie en intimidatie. Maar de wet schrijft niet voor hóe werkgevers dat beleid moeten vormgeven.

‘Ik word door meer dan twintig bedrijven en instellingen ingehuurd als extern vertrouwenspersoon. Steeds meer werkgevers nemen meldingen over ongewenste omgangsvormen serieus. 

Maar het is nog steeds niet zo dat je alle medewerking krijgt om de onderste steen boven te krijgen.Gerda Arends

Campagne

Ook vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is er meer aandacht voor de rol van vertrouwenspersonen. Te Brake: ‘Dat is wel eens anders geweest. Tot anderhalf jaar geleden terug gaf het ministerie niet thuis als wij aanklopten om de positie van vertrouwenspersonen te verbeteren. Nu met de campagne van oud-minister Asscher is het goed opgepakt.’ Die campagne richt zich op het tegengaan van seksuele intimidatie, persten en discriminatie op de werkvloer.

In totaal heeft één op de zes werknemers last van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk. Bij één op de drie werknemers uit deze groep leidt dit tot verzuim en burn-outklachten.

Bron: De Monitor

Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Zoek een extern vertrouwenspersoon

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* verplicht

LVV Tweets

  1. @LVV Nieuwsbrief #1 | Januari 2019 - https://t.co/faauGTbtn5 https://t.co/PqmVatx7gj
  2. @LVV Intimidatie in de zorg is een hardnekkig probleem. De helft van de maatschappelijk werkers en verpleegkundigen hee… https://t.co/kYmLfqzDKw
  3. @LVV Zeg NEE tegen geweld en intimidatie op de werkvloer! FNV en CNV Internationaal zijn een petitie gestart om minister… https://t.co/OcyzpsIbqY