Vertrouwenspersoon beter op de kaart

juni 2018

Beste leden van de LVV,

De afgelopen maand heb ik mogen meekijken achter de schermen van de vereniging. Naast de bestuursvergadering, overleg met de verenigingsmanager en het secretariaat, heb ik de contacten kunnen volgen met MKB Nederland, de certificeerder CRP en is gesproken over de eindtermen voor de certificering van de Vertrouwenspersoon Integriteit. Ook waren er vragen van de pers, individuele leden en andere geïnteresseerden.

Staatssecretaris van Sociale Zaken, Tamara van Ark, stuurde deze maand een tweetal brieven naar de Tweede Kamer met de stand van zaken psychosociale arbeidsbelasting en de kabinetsreactie op het onderzoek ‘Vertrouwenspersonen in arbeidsorganisaties, de rol en positie van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen’. Zoals bekend ziet de staatssecretaris niets in een wettelijke verplichting van de vertrouwenspersoon, vooral met het argument dat de inbedding van de vertrouwenspersoon staat of valt met de acceptatie en steun binnen de organisatie. Een verplichting past daar volgens haar niet in. Wel geeft de staatssecretaris aan, dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon een breed geaccepteerd middel is om ongewenst gedrag op de werkvloer aan te pakken en bespreekbaar te maken.

Uit het onderzoek naar de rol en positie van de vertrouwenspersonen kwam naar voren dat van de interne vertrouwenspersonen 73 procent geen opleiding heeft gevolgd, tegenover 38 procent bij de externe vertrouwenspersoon. Hoewel dat niets over de kwaliteit hoeft te zeggen, vind ik deze aantallen toch onrustbarend. De rol van vertrouwenspersoon is niet vergelijkbaar met andere rollen binnen een bedrijf, vaak zelfs niet verenigbaar. Je rol als vertrouwenspersoon scherp houden is één van de belangrijkste vereisten voor goed functioneren. Nascholing en met name intervisie zijn dan onmisbaar.

Het Huis voor de Klokkenluiders bracht ook een rapport uit over de stand van zaken en ontwikkelingsperspectieven voor de Vertrouwenspersoon Integriteit. Belangrijkste conclusie uit het rapport was, dat de rol van de Vertrouwenspersoon Integriteit vaak nog onduidelijk is en onvoldoende ingebed in de organisatie.

Met al deze onderzoeksgegevens kan het bestuur goed aan de slag om de vertrouwenspersoon nog beter op de kaart te zetten. Wat mij betreft met de kernwoorden: Onafhankelijkheid, Bekendheid en Professionaliteit.

Margriet

Terug naar het overzicht
Zoek een extern vertrouwens­persoon
Social media
  1. @LVV Op 21 april gaat LVV voorzitter Inge te Brake in gesprek met Alie Kuiper over een ILO Verdrag over de aanpak van ge… https://t.co/MqOr54AlUw
  2. @LVV NIEUW IN ONZE ACADEMIE: Webinar Van ongewenst gedrag naar vertrouwen op de werkvloer. Heeft u deze live uitzendin… https://t.co/1sQ3u14JHJ
  3. @LVV Heeft u onze nieuwsbrief van maart al gelezen? Hij is weer goed gevuld met informatie, nieuws, opiniestukken en tip… https://t.co/U23ino5Lq4
Wilt u lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor personen die als vertrouwenspersoon in of voor een arbeidsorganisatie werken. Dit lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap. Uw organisatie is dus geen lid van de LVV, u bent zelf lid. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie